Scentralizowane zakupy energi elektrycznej

Ustawa o Prawie Energetycznym z roku 2007 dała możliwość jednostkom samorządu terytorialnego, który stał się odbiorcą energii prawo wyboru sprzedawcy energii przy zastosowaniu konkurencyjnego trybu udzielania zamówień publicznych.

W wielu jednostkach samorządu terytorialnego przeprowadzany jest proces optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, polegający na  odpowiedniej strategii zakupu energii elektrycznej. Proces ten polega w pierwszym etapie na wyłonieniu dostawcy energii elektryczne, a następnie na wyłonieniu dystrybutora energii elektrycznej.

Wybór dostawcy na uwolnionym, konkurencyjnym rynku energii elektrycznej pozwala na spore oszczędności. Scentralizowanie zakupu dla Miast i podległych mu jednostek organizacyjnych pozwala na wygenerowanie ok. 20% ograniczenia wydatku z tego tytułu.

Zwracam się z pytaniem, czy Miasto prowadzi działania w zakresie wyłonienia dostawcy energii elektrycznej dla Miasta oraz podległych mu  jednostki organizacyjne w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej?

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje i zapytania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.