Hałas komunikacyjny na ul. Słowackiego

W ubiegłym tygodniu miało miejsce spotkanie przedsiębiorców z branży turystycznej w Urzędzie Miasta.  Przedsiębiorcy zgłaszali szereg problemów związanych z przygotowaniem Miasta do sezonu letniego.  Często zgłaszanym problemem była konieczność remontu  ul. Słowackiego w szczególności na odcinku od ul. Matejki do ul. Krzywoustego – zarówno w zakresie odprowadzenia wody deszczowej, bowiem już niewielkie opady powodują gromadzenie wody w tym miejscu, która wdziera się do pobliskich pensjonatów. Drugim bardzo istotnym problemem był hałas związany z przemieszczaniem się pojazdów po nierównej kostce. W związku z tym, iż remont tej ulicy oddalony jest w czasie. Obiecano przedsiębiorcom, że  zostaną podjęte prace, które spowodują zmniejszenie hałasu komunikacyjnego na tym odcinku. Proszę o informację jakie działania zostaną podjęte oraz kiedy nastąpi ich wykonanie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Interpelacje i zapytania. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.