Miesięczne archiwum: Wrzesień 2014

Budżet Obywatelski do poprawki

Dotyczy jednego z projektów w budżecie obywatelskim, a mianowicie miejsca pochówku zwierząt. Potrzeba stworzenia takiej przestrzeni zgłaszana była przez mieszkańców już wcześniej. W chili obecnej zgodnie z zasadami prawa zwłoki zwierzęce winny być poddawane utylizacji, ale zapewne wszyscy wiemy, że … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje i zapytania | Komentowanie nie jest możliwe

Zakorkowana ulica Daszyńskiego

Proszę o informację, czy jest opracowana procedura organizacji ruchu drogowego na ul. Daszyńskiego na wypadek utworzenia kolejki pojazdów oczekujących na przeprawę promową poza skrzyżowanie z ul. Marynarzy. Ominięcie oczekujących pojazdów jest nie możliwe, ponieważ napotyka się na pojazdy jadące z … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje i zapytania | Komentowanie nie jest możliwe

Co z karetką w sezonie letnim

W  Świnoujściu funkcjonują tylko dwie karetki pogotowia, jak pokazuje życie w ubiegłym sezonie i w obecnym takie zabezpieczenie medyczne było nie wystarczające. Pytam się Panie Prezydencie dlaczego nie występujemy do NFZ o dodatkowe środki finansowe na zabezpieczenie medyczne w nagłych … Czytaj dalej

Opublikowano Interpelacje i zapytania | Komentowanie nie jest możliwe